დმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო შენობა

ადმინისტრაციული და სამეურნეო შენობები - 22 და 33 ბლოკი
ადმინისტრაციული და სამეურნეო შენობები - 22 და 33 ბლოკი
დმინისტრაციული შენობის შიგა სათავსო
დმინისტრაციული შენობის შიგა სათავსო
АБК სამშენებლო დასახლებაში
АБК სამშენებლო დასახლებაში
АБК-ს ინტერიერი სამშ. დასახლებაში
АБК-ს ინტერიერი სამშ. დასახლებაში
АБК- 9 ბლოკი
АБК- 9 ბლოკი
დმინისტრაციული შენობის სტანდარტული ინტერიერი
დმინისტრაციული შენობის სტანდარტული ინტერიერი
ორსართულიანი АБК 10 მოდულისაგან
ორსართულიანი АБК 10 მოდულისაგან
დმინისტრაციულ-სამეურნეო კორპუსი 40 ბლოკისაგან
დმინისტრაციულ-სამეურნეო კორპუსი 40 ბლოკისაგან

დასრულებული პროექტები

Есть вопросы? Напишите нам!