ბლოკ-მოდულის საერთო საცხოვრებლები

სამსართულიანი საერთო საცხოვრებელი მოსკოვი-სიტისთან
სამსართულიანი საერთო საცხოვრებელი მოსკოვი-სიტისთან
საერთო საცხოვრებლის სანიტარული ბლოკი პირსაბანებით
საერთო საცხოვრებლის სანიტარული ბლოკი პირსაბანებით
შიგა კიბე უჟანგავი მოაჯირებით
შიგა კიბე უჟანგავი მოაჯირებით
საერთო საცხოვრებლის დერეფანი
საერთო საცხოვრებლის დერეფანი
საერთო საცხოვრებლის ოთახი ერთ იარუსიანი საწოლებით
საერთო საცხოვრებლის ოთახი ერთ იარუსიანი საწოლებით
საერთო საცხოვრებლის ოთახი ორ იარუსიანი საწოლებით
საერთო საცხოვრებლის ოთახი ორ იარუსიანი საწოლებით
საერთო საცხოვრებელი მიშენებული სამეურნეო კორპუსით
საერთო საცხოვრებელი მიშენებული სამეურნეო კორპუსით
საერთო საცხოვრებლის მონტაჟის პროცე-სის დასრულება
საერთო საცხოვრებლის მონტაჟის პროცე-სის დასრულება
დამონტაჟებულ ისაერთო საცხოვრებლები
დამონტაჟებულ ისაერთო საცხოვრებლები

დასრულებული პროექტები

лето 2008

Есть вопросы? Напишите нам!