მოდულის შენობების წარმოება და დამ-ძადება მოსკოვში

მოდულის შენობა
ფოლადის სტრუქტურები
მეტალოპლასტმასის ფანჯარა
პროფილირებული
ფოლადის