მშენებლობის შტა-ბი

მზა ობიექტი
მთლიანად გამზადებული ობიექტი
მთლიანად გამზადებული ობიექტი
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბი
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბი
სრულად გამზადებული ობიექტი (მათ შორის მიმდებარე ტერიტორია)
სრულად გამზადებული ობიექტი (მათ შორის მიმდებარე ტერიტორია)
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
საკვების მიღების ოთახი
საკვების მიღების ოთახი
საკვების მიღების ოთახი
საკვების მიღების ოთახი
სამუშაო კაბინეტი
სამუშაო კაბინეტი
ჭყალგამაცხელებელი და ვენტილაცია სანკვანძში
ჭყალგამაცხელებელი და ვენტილაცია სანკვანძში
კიბე ხის საფეხურებით და მრგვალი მილის სახელურებით
კიბე ხის საფეხურებით და მრგვალი მილის სახელურებით
მშენებლობის შტაბში შემავალიჯგუფი
მშენებლობის შტაბში შემავალიჯგუფი
შესასვლელი ბაქანი ღობით და გადახურვით
შესასვლელი ბაქანი ღობით და გადახურვით
სამუშაო კაბინეტი
სამუშაო კაბინეტი
პატარა მოსალაპარაკებელი ოთახი
პატარა მოსალაპარაკებელი ოთახი
პატარა მოსალაპარაკებელი ოთახი
პატარა მოსალაპარაკებელი ოთახი
კიბე მეორე სართულზე
კიბე მეორე სართულზე
დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
 • მთლიანად გამზადებული ობიექტი
 • დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბი
 • სრულად გამზადებული ობიექტი (მათ შორის მიმდებარე ტერიტორია)
 • დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
 • დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
 • დამონტაჟებული მშენებლობის შტაბები
 • საკვების მიღების ოთახი
 • საკვების მიღების ოთახი
 • სამუშაო კაბინეტი
 • ჭყალგამაცხელებელი და ვენტილაცია სანკვანძში
 • კიბე ხის საფეხურებით და მრგვალი მილის სახელურებით
 • მშენებლობის შტაბში შემავალიჯგუფი
 • შესასვლელი ბაქანი ღობით და გადახურვით
 • სამუშაო კაბინეტი
 • პატარა მოსალაპარაკებელი ოთახი
 • პატარა მოსალაპარაკებელი ოთახი
 • კიბე მეორე სართულზე
 • დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
 • დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
 • დიდი მოსალაპარაკებელი ოთახი
მონტაჟი
შენობის მონტაჟის პროცესი
შენობის მონტაჟის პროცესი
შენობის ინტერიერის ელემენტების მონტაჟის პროცესი
შენობის ინტერიერის ელემენტების მონტაჟის პროცესი
სართულის ბლოკების და სახურავისმონტაჟის დასრულება
სართულის ბლოკების და სახურავისმონტაჟის დასრულება
მომავალი ოთახი მოლაპარაკებებისათვის
მომავალი ოთახი მოლაპარაკებებისათვის
მომავალი ოთახი მოლაპარაკებებისათვის
მომავალი ოთახი მოლაპარაკებებისათვის
მოლაპარაკების ოთახის კოლონები
მოლაპარაკების ოთახის კოლონები
სამუშაო კაბინეტი
სამუშაო კაბინეტი
საერთო სახურავის ფერმების მონტაჟი
საერთო სახურავის ფერმების მონტაჟი
დიზელგენერატორები
დიზელგენერატორები
იმდებარეტერიტორია მოუმზადებელია
იმდებარეტერიტორია მოუმზადებელია
აკომპლექტებელი მასალები
აკომპლექტებელი მასალები
საკედლე სენდვიჩ-პანელები
საკედლე სენდვიჩ-პანელები
შენობების მონტაჟის დამთავრება
შენობების მონტაჟის დამთავრება
სამონტაჟო ნაკერების ამოვსება
სამონტაჟო ნაკერების ამოვსება
 • შენობის მონტაჟის პროცესი
 • შენობის ინტერიერის ელემენტების მონტაჟის პროცესი
 • სართულის ბლოკების და სახურავისმონტაჟის დასრულება
 • მომავალი ოთახი მოლაპარაკებებისათვის
 • მომავალი ოთახი მოლაპარაკებებისათვის
 • მოლაპარაკების ოთახის კოლონები
 • სამუშაო კაბინეტი
 • საერთო სახურავის ფერმების მონტაჟი
 • დიზელგენერატორები
 • იმდებარეტერიტორია მოუმზადებელია
 • აკომპლექტებელი მასალები
 • საკედლე სენდვიჩ-პანელები
 • შენობების მონტაჟის დამთავრება
 • სამონტაჟო ნაკერების ამოვსება
წარმოება
Готовые к отправке пакеты разборных модулей
Готовые к отправке пакеты разборных модулей
Траспортные пакеты в цеху
Траспортные пакеты в цеху
Траспортные пакеты в цеху
Траспортные пакеты в цеху
Фермы общей кровли
Фермы общей кровли
Фермы общей кровли
Фермы общей кровли
Прогоны для общей кровли
Прогоны для общей кровли
Погрузка траспаков
Погрузка траспаков
Погрузка траспаков
Погрузка траспаков
 • Готовые к отправке пакеты разборных модулей
 • Траспортные пакеты в цеху
 • Траспортные пакеты в цеху
 • Фермы общей кровли
 • Фермы общей кровли
 • Прогоны для общей кровли
 • Погрузка траспаков
 • Погрузка траспаков

კარგია, რომ

რუკაზე